Licznik odwiedzin

16949345
Od 2011 roku
16949345

Komisja finansowa, która spotyka się co 2 lata w Rzymie, zebrała się w dniach 12 – 17 stycznia 2014 r.

Członkiniami Komisji finansowej są:

Sr. Stella Holisz,  Odpowiedzialna, Ekonomka Generalna /  Rzym

Sr. Mary Grace Barile   /   U S A

Sr. Magdalene Klein   /   Niemcy

Sr. Marta Litawa   /   Rwanda/ Congo

Sr. Mary Eugine Nirmala   /  Indie

Członkinie komisji dyskutowały nad finansową sytuacją w poszczególnych krajach na podstawie rocznych sprawozdań. Podsumowanie dyskusji, sprawozdania z rocznych kontrybucji na rzecz Generalatu oraz inne sugestie zostały przekazane Zarządowi Generalnemu.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)