Licznik odwiedzin

16949038
Od 2011 roku
16949038

Epizod warty zaznaczenia w naszej zgromadzeniowej historii miał miejsce w ostatnim tygodniu, kiedy to Siostry Pallotynki Misjonarki z Generalatu gościły na popołudniowej herbatce członkinie Zarządu Generalnego Sióstr Pallotynek Rzymskich. Było to wyjątkowe spotkanie najwyższych władz obu Zgromadzeń Sióstr Pallotynek mających swe siedziby w Rzymie, gdyż miało ono charakter towarzyskiego bycia razem, z nieformalnym dzieleniem się myślami i poszukiwaniem możliwości wspólnego działania w duchu naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego.

Spotkanie miało miejsce w gościnnym salonie na ostatnim piętrze Generalatu z przepięknym widokiem na Bazylikę św. Piotra. To było radosne popołudnie ze smakowitymi dodatkami, ożywione miłą rozmową, będące także okazją spotkania dwóch nowych członkiń rady: s. Carmel Therese Favazzo, wikarii generalnej ze Stanów Zjednoczonych, i Sr. Venicia Meurer z Brazylii. Pozostali goście to nasi starzy przyjaciele: s. Ivete Garlet, przełożona generalna z Brazylii, i radne s. Stella Maria Marotta z Włoch i s. Lilly Nanat z Indii. Nie wiadomo kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, więc pośpiesznie zrobiłyśmy kilka zdjęć i pożegnałyśmy się serdecznie. Obiecałyśmy sobie powtórkę takiego spotkania w przyszłości.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)