Licznik odwiedzin

16949189
Od 2011 roku
16949189

[Galeria fotograficzna]

Zarząd Generalny zorganizował w Rzymie międzynarodowe spotkanie formacyjne dla młodych sióstr wieczystek oraz przygotowujących się do profesji wieczystej, w dniach od 14 do 30 września 2013r.  Uczestniczyło w nim 15 sióstr z Tanzanii, Rwandy, Indii, Belize, Polski i Białorusi. Msza św. na rozpoczęcie spotkania miała miejsce w kościele San Salvatore in Onda przy ołtarzu św. Wincentego Pallottiego, naszego Założyciela, której przewodniczył ks. François Harelimana, SAC, radca generalny.

Po Mszy św. uczestniczki udały się na Plac św. Piotra na modlitwę z Ojcem Świętym Angelus Domini. W tym czasie padał mocny deszcz, który odczytałyśmy jako znak obfitości strumienia łask od Boga, jaki przygotował dla nas podczas wizyty w Rzymie. W następujących po sobie dniach dzieliłyśmy się doświadczeniem życia konsekrowanego, apostolskiego i wspólnotowego. Program obejmował następujące referaty i tematy:

  • Eucharystia w życiu św. Wincentego Pallottiego – s. Stella Holisz, radna generalna
  • Życie konsekrowane w duchu św. Wincentego Pallottiego – s. Josephina D’ Souza, radna generalna
  • Miejsce Słowa Bożego w życiu konsekrowanym – s. Monika Szupryt, radna prowincjalna z Polski
  • Propozycje Pallottiego jak ożywić wiarę i rozpalić miłość – s. Bożena Olszewska, radna generalna
  • Historia Sióstr Pallotynek Misjonarek  – s. Izabela Świerad, przełożona generalna
  • Naśladowanie Jezusa Chrystusa w życiu konsekrowanym według Pallottiego – ks.  Jan Kupka, dyrektor Instytutu Pallottiego w Rzymie

Po każdym wykładzie odbywały się dyskusje w grupach oraz na plenum. Program  obejmował także kroczenie śladami Pallottiego, Mszę św. w Pia Casa di Carita oraz spotkanie z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi. Wyjazd do Frascati, Camaldoli i Asyżu. Ważnym wydarzeniem była Audiencja Generalna z Papieżem Franciszkiem  oraz środowa Msza św. ZAK w kościele San Salvatore in Onda. Wspólne zgromadzenie w duchu jednego charyzmatu pozwoliło nam wzmocnić duchowość pallotyńską oraz odkryć tożsamość i przynależność do rodziny pallotyńskiej.

Jedną z niespodzianek była dla nas obecność ks. Arcybiskupa Henryka Hosera z diecezji waszawsko-praskiej, który modlił się razem z nami modlitwą Różańcową w ogrodzie sióstr przy grocie Matki Bożej i był z nami na kolacji. Na koniec spotkania skierował do nas kilka słów dodających odwagi i udzielił błogosławieństwa na dalszą drogę.

Program artystyczny i pogodny wieczór, na który złożyły się występy sióstr, ukazały ich kulturę, sztukę i tradycje, przybliżając nas do siebie, mimo różnic językowych, narodowych, kulturalnych czy kolorów skóry. Doświadczyłyśmy jedności w różnorodności. Miałyśmy okazję doświadczyć piękna naszej międzynarodowej wspólnoty, która jeszcze bardziej nas złączyła poprzez ubogacające dzielenie się naszymi myślami, poglądami i opiniami.

Na ostatniej konkludującej sesji uczestniczki postanowiły podjąć radykalny krok, by żyć życiem konsekrowanym w sposób autentyczny, co prowadzi nas do bycia świadkiem Chrystusa w świecie. W przesłaniu końcowym s. Izabela Świerad, przełożona generalna, życzyła każdej z nas, abyśmy powróciły do naszych domów z sercem przemienionym, które pozwoli nam żyć życiem pełnym miłości, poświęcenia, ofiary, wierności, głębokiej wiary, z odwagą i gorliwością misyjną.

Spotkanie formacyjne zakończyło się Mszą św., której przewodniczył ks. Jacob Nampudakam, SAC, przełożony generalny, a ceremonii rozesłania dokonała s. Izabela Świerad, przełożona generalna.

s.  Agata Hulak SAC i s. Kinga Skόrska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)