Licznik odwiedzin

16949266
Od 2011 roku
16949266

W niedzielę 16 czerwca 2013r. Krzyż - relikwia św. W. Pallottiego powrócił z Polski pod opiekę Sióstr Misjonarek Pallotynek Domu Generalnego w Rzymie. Ks. Mariusz Małkiewicz SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego w Konstancinie i tymczasowy kustosz Krzyża, dokonał uroczystego przekazania go podczas porannej Mszy św. sprawowanej z udziałem sióstr Domu Generalnego i Prokury.

W wygłoszonej homilii ks. Mariusz podziękował serdecznie siostrom za umożliwienie posiadania tej cennej Relikwi Pallottiego na czas trwania Jubileuszu 50.lecia kanonizacji św. Wincentego. Wokół krzyża, na adoracji gromadziły się tysiące ludzi, aby w modlitwie przedstawiać Bogu swoje troski i radości. Krzyż- relikwia św. Założyciela pielgrzymował przez ponad rok odwiedzając Polskę, Słowację, Czechy, Ukrainę i Białoruś i ukazując bogactwo wiary, pobożności nie tylko członków ZAK, ale i przybywających wiernych. Dla całej Rodziny Pallotyńskiej był to widzialny znak jedności, której członkowie Zjednoczenia doświadczają coraz bardziej.

W uroczystej Mszy św. modlitwą otaczaliśmy wszystkich, którzy powierzali siebie Miłosierdziu Bożemu w czasie tej jubileuszowej pielgrzymki Krzyża.

Dzięki temu wydarzeniu wspólnota Domu Generalnego powiększyła się duchowo i obejmuje teraz modlitwą wszystkich ludzi, którzy pielgrzymowali i gorliwie modlili się przed relikwią św. W. Pallottiego.

____________

[Więcej zdjęć w Galerii zdjęciowej]

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)