Licznik odwiedzin

16949356
Od 2011 roku
16949356

Wielka to radość i zaszczyt być częścią 175. letniej historii i dziedzictwa Sióstr Pallotynek. Dla uczczenia 175 lat istnienia naszego Zgromadzenia w dniach 23-25 maja 2013 r. odbędzie się u nas triduum z uroczystą kulminacją 26 maja, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej. W tych szczególnych dniach będziemy serdecznie pamiętać o wszystkich naszych współsiostrach oraz tych, którzy są częścią naszej historii i dziedzictwa. Najserdeczniejsze gratulacje na ręce S. Izabeli Świerad SAC, Przełożonej Generalnej Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, S. Sereny Cambiaghi CSAC, Przełożonej Generalnej Sióstr Apostolstwa Katolickiego oraz dla wszystkich sióstr naszego Zgromadzenia.

Siostry z Pallotti cottage i Nishkalanka Seva Home w Indiach

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)