Licznik odwiedzin

16949356
Od 2011 roku
16949356

Nasza Przełożona Generalna Siostra Izabela Świerad uczestniczyła w XIX międzynarodowym zebraniu Unii Przełożonych Generalnych (UISG) w Rzymie. Ponad osiemset Sióstr z 75 krajów wzięło udział w tym ważnym dla osób konsekrowanych spotkaniu, odbywającym się co trzy lata.  Podczas obrad uczestniczki przestudiowały i przeanalizowały obecne wydarzenia w życiu zakonnym na poziomie międzynarodowym. Siostry podjęły również dyskusję na temat misji zgromadzeń w kościele i w świecie.

Hasłem przewodnim tegorocznego zebrania była “Służba przełożonych według Ewangelii”.

Spotkanie dla tak licznej grupy było bardzo dobrze zorganizowane i przygotowane. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali istotne i ważne dla osób konsekrowanych tematy w sposób bardzo jasny, precyzyjny i inspirujący. Pośród zebranych panowała radosna atmosfera oraz duch jedności, a praca przebiegała w atmosferze otwartości i dialogu. Podczas trwania obrad przełożone generalne zostały także zaszczycone obecnością Ks. Kardynała Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Jego Eminencją João Cardinal Bráz de Aviz.

Uwieńczeniem międzynarodowego zebrania Przełożonych Generalnych było spotkanie sióstr się z Ojcem Świętym na prywatnej Audiencji w Auli Pawła VI, gdzie Papież Franciszek skierował do uczestniczek specjalne przesłanie.

Każdy dzień był na bieżąco relacjonowany za pomocą internetu www. uisg.

Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje dla S. Izabeli Świerad, w związku z wyborem do Zarządu Unii Przełożonych Generalnych (UISG) w Rzymie.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)