Licznik odwiedzin

16949336
Od 2011 roku
16949336

Nasze najserdeczniejsze gratulacje dla S. Izabeli Świerad, Przełożonej Generalnej, w związku z wyborem do Zarządu Unii Przełożonych Generalnych (UISG) w Rzymie. Szczęść Boże, Siostro Izabelo. To także dla nas wielki zaszczyt i modlitewne zobowiązanie.

NOWY ZARZĄD UNII PRZEŁOŻONYCH GENERALNYCH (UISG) 2013-16

Sr. Carmen SAMMUT (Malta)   Soeurs Missionaires de N.S. d’Afrique  - President

Sr. Sally HODGDON (USA)  Suore di san Giuseppe di Chambéry - Vice-President

Sr. Oonah O’SHEA (Australia)  Religiose di Nostra Signora di Sion,

Sr. Filo HIROTA (Giappone)  Suore Mercedarie Missionarie di Berriz,

Sr. Veronica OPENIBO (Nigeria)  Società del S. Bambino Gesù

Sr. Patricia BYRNE (Irlanda)  Suore di Nostra Signora del Cenacolo

Sr. Izabela SWIERAD
( Polonia)  Suore Missionarie dell’Apostolato Cattolico (Pallottine)

Sr. Loiri LAZZAROTTO
(Brasile)  Suore Immacolata Concezione di Nostra Signora di Lourdes

SUBSTITUTE

Sr. Asunción CODES (Spagna)  Compagnia di Santa Teresa

Sr. Teresina MARRA, Suore della Santissima Madre Addolorata

___________

http://vd.pcn.net/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:new-uisg-board-of-directors&catid=43:uisg-plenay-assembly-2013&Itemid=47

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)