Licznik odwiedzin

16949095
Od 2011 roku
16949095

Hinduscy Pallotyni i Pallotynki pracujący w Rzymie i okolicy mają miły zwyczaj spotykania się raz do roku. Ta tradycja rozpoczęła się trzy lata temu i dziś również jest kontynuowana przez nowe pokolenie, które wyraża swoją ogromną wdzięczność wobec tych, którzy mieli wizję i odwagę, aby zapoczątkować tę piękną tradycję. Tegoroczne spotkanie miało miejsce 16 lutego w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek Misjonarek. Wszyscy uczestnicy przybyli na godz. 10 rano i rozpoczęli dzień wspólną modlitwą, a następnie podczas sesji tzw. przełamywania lodów nowi członkowie zostali powitani i zaprezentowani całej grupie. Szybko zapanował pallotyński i braterski duch wśród zebranych braci i sióstr.

Następnie s.Izabela Świerad, Przełożona Generalna Sióstr Pallotynek Misjonarek, ubogaciła nas swoją duchową refleksją. Treści tego rozważania były pogłębiane podczas Eucharystii  oraz towarzyszyły nam przez cały dzień.

Wkrótce potem był czas na fizyczne umocnienie. W dużej jadalni Prokury Generalnej na stołach udekorowanych płonącymi świecami czekał na nas wspaniały hinduski posiłek. Zwyczaj spożywania hinduskich potraw we wspólnocie dodatkowo przysporzył nam wszystkim wiele radości. Był to wyjątkowy moment, gdzie przyjaźń braterska i miłość  zapanowały wśród nas.

Kontynuacją tego dnia była jeszcze wspólna rekreacja, podczas której każdy czuł się tak dobrze, że szkoda było nam się rozstać. Jednak pożegnaliśmy się z radością i nadzieją następnego spotkania.

Wspólnota, gdzie odbyło się nasze spotkanie, zasługuje na specjalne uznanie. Dom Generalny Sióstr Pallotynek był domem miłości. Wszystko w nim emanowało otwartością  i gościnnością, a to dlatego, że każda z domowniczek dzieliła się dobrem i życzliwością. Każda siostra na swój sposób wyrażała miłość, a jej  uśmiech był prostym gestem przyjaźni. Tegoroczne pallotyńskie spotkanie Hindusów było wyrazem bratniej atmosfery i prawdziwej pallotyńskiej wspólnoty.

Ks. Dhanaraj Rajan SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)