Licznik odwiedzin

16949345
Od 2011 roku
16949345

W dniach od 26 listopada do 2 grudnia 2012 roku miało miejsce w Rzymie spotkanie członkiń Międzynarodowej Komisji Formacyjnej z Zarządem Generalnym. Członkiniami komisji są: Sr. Josephine D’ Souza (przewodnicząca), Sr. Helga Weidemann (Niemcy), Sr. Anna Kot (Kamerun), Sr. Angela Devi Reddy (Indie) i Sr. Basilisa Jacob (Tanzania).

Sr. Izabela Świerad, w słowie skierowanym do członkiń komisji na rozpoczęcie spotkania przedstawiła cel komisji oraz zaprosiła uczestniczki do pochylenia się nad sprawami formacji i ożywienia życia duchowego w całym Zgromadzeniu. Siostra Generalna przypomniała także, iż sprawa formacji jest zawarta w zaleceniach ostatniej Kapituły Generalnej z 2010 roku oraz nawiązała do wezwania Ojca Świętego wzywającego do Nowej Ewangelizacji.

Siostry wymieniły się spostrzeżeniami i troskami związanymi z procesem formacji na wszystkich jej etapach w dobie współczesnej. Wspólna analiza i dyskusja pomogła siostrom bardziej jasno określić obecną rzeczywistość w naszych wspólnotach na całym świecie. Zmotywowała też bardziej do poszukiwania nowych dróg i metod, które by pogłębiały życie konsekrowane naszych współsióstr poprzez głębszą jedność z Bogiem.

Szczególnym wydarzeniem podczas tego tygodnia pracy była możliwość uczestniczenia w środowej Audiencji z Papieżem Benedyktem XVI. Ojciec Święty podkreślił moc Słowa Bożego, które prowadzi każdego z nas do mądrości życia i głębokiej przemiany. Na zakończenie Audiencji siostry wraz ze zgromadzonymi pielgrzymami z radością przyjęły papieskie błogosławieństwo.

Na zakończenie spotkania zebrane sugestie i konkretne propozycje przekazały siostry Zarządowi Generalnemu dla podjęcia kolejnych kroków.

Sr. Josephine w podsumowaniu spotkania wyraziła wdzięczność członkiniom za ofiarną i owocną pracę. Siostra Przełożona Generalna dziękując członkiniom komisji za pracę podkreśliła jej ważność  dla rozwoju i przyszłości Zgromadzenia.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)