Licznik odwiedzin

17621159
Od 2011 roku
17621159

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię Mt 11,28.

W dn. 25-29 stycznia drogą online odbyło się II Zebranie Centralne, zwołane przez s. Izabelę Świerad, przełożoną generalną. Po raz pierwszy w historii, z powodu pandemii, zebranie zostało zorganizowane przez internet, za pomocą programu Zoom, który umożliwił spotkanie wszystkich wyższych przełożonych Prowincji, Delegatur i Regii. Tematem przewodnim zebrania były słowa wyjęte z Ewangelii wg św. Mateusza (11,28): Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Spotkanie rozpoczęło się serdecznym powitaniem i refleksją Przełożonej Generalnej, która powiedziała między innymi, że żyjemy w trudnym czasie, który mobilizuje nas do większej ufności Bogu oraz uważnego życia teraźniejszością – naszym teraz. Naszym zadaniem jest nie tęsknota za przeszłością ani lęk o przyszłość, ale głęboki namysł nad obecną chwilą świata, Kościoła i Zgromadzenia oraz spojrzenie w świetle wiary i stawienie czoła wyzwaniom, które niesie nasze dziś.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka