Licznik odwiedzin

16451317
Od 2011 roku
16451317

Enjoy beauty of Switzerland:

W pierwszym tygodniu czerwca Siostry z Delegatury w Szwajcarii w ramach Wizytacji Generalnej, gościły S. Izabelę Świerad SAC, Przełożoną Generalną, oraz S. Annę Małdrzykowską SAC, Radną i Ekonomkę Generalną. Serdeczna siostrzana atmosfera, pogoda ducha i dobry humor szedł w parze z pięknym szwajcarskim krajobrazem. Siostry po raz kolejny umocniły nas świadectwem wiary i zaufania Panu oraz przeżywania codziennego życia w pokoju, wzajemnej miłości i radosnej wdzięczności.

Czytaj więcej...

▪ W kwietniu s. Raphaela Fuchs i s. Maria Dörig uczestniczyły w „Zebraniu Ogólnym Wyższych Przełożonych” ze Szwajcarii. Temat towarzyszącego mu seminarium brzmiał: „Proces rozeznawania we wspólnotach zakonnych”, a prowadził je znany jezuita o. A. Riedlsperger z Wiednia.

▪ S. Daniela Schumacher i dwie świeckie członkinie ZAK z Zachodniej Szwajcarii wzięły udział w spotkaniu koordynacyjnym niemieckiego ZAK-u, które odbyło się w Limburgu.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)

________________