Licznik odwiedzin

16623956
Od 2011 roku
16623956

Wrzesień 2013

Rzym

▪ Zarząd Generalny rozpoczął planowanie kolejnych ważnych wydarzeń dla Zgromadzenia od dnia skupienia, któremu przewodniczył Generał Księży Pallotynów ks. Jacob Nampudakam SAC.

▪ Siostry wspólnot rzymskich uczestniczyły w modlitewnym czuwaniu na Placu św. Piotra dnia 7 września, który Papież Franciszek ogłosił dniem postu i przebłagania, szczególnie w intencji pokoju dla Syrii. Podczas czterogodzinnej liturgii pallotyńskie wspólnoty modliły się także o dar pokoju dla ludności Konga.

▪ Zarząd Generalny zorganizował w Rzymie międzynarodowe spotkanie formacyjne dla młodych sióstr w dniach od 14 do 30 września 2013 r.  Uczestniczyło w nim 15 sióstr z Tanzanii, Rwandy, Indii, Belize, Polski i Białorusi. Msza św. na rozpoczęcie spotkania miała miejsce w kościele San Salvatore in Onda przy ołtarzu św. Wincentego Pallottiego, naszego Założyciela, której przewodniczył ks. François Harelimana, SAC, radca generalny. W następujących po sobie dniach siostry dzieliły się doświadczeniem życia konsekrowanego, apostolskiego i wspólnotowego. Program obejmował referaty i tematy wygłoszone przez siostry z zarządu i zaproszonych gości: s. Monikę Szupryt SAC, ks. Jana Kupkę SAC, Dyrektora Instytutu św. W. Pallottiego w Rzymie. Josephine D’Souza, radna generalna, przewodniczyła całości i była odpowiedzialną za zorganizowanie spotkania we współpracy z siostrami. Program  obejmował także kroczenie śladami Pallottiego, Mszę św. w Pia Casa di Carita oraz spotkanie z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi. Wyjazd do Frascati, Camaldoli i Asyżu. Ważnym wydarzeniem była Audiencja Generalna z Papieżem Franciszkiem  oraz środowa Msza św. ZAK w kościele San Salvatore in Onda. W przesłaniu końcowym s. Izabela Świerad, przełożona generalna, życzyła każdej siostrze, aby powróciły do domów z sercem przemienionym, które pozwoli żyć życiem pełnym miłości, poświęcenia, głębokiej wiary, z odwagą i gorliwością misyjną. Spotkanie formacyjne zakończyło się Mszą św., której przewodniczył ks. Jacob Nampudakam, SAC, a ceremonii rozesłania dokonała s. Izabela Świerad.

▪ W Domu Generalnym odbyło się spotkanie dla sióstr generalnych języka angielskiego.

Anglia/Tanzania

W łączności z całym Kościołem 7 września siostry przeżyły Dzień Modlitwy i Postu w intencji Pokoju w Syrii i Kongo. W diecezji Singida odbyła się doroczna pielgrzymka do Kimbwi – placówki pierwszych misjonarzy. Prawie wszystkie siostry i wielu uczniów szkoły, a także liczni parafianie i zgromadzenia zakonne z całej diecezji uczestniczyli w czuwaniu.

▪ S. Mary McNulty, prowincjalna, powróciła do Anglii, gdzie przez kilka miesięcy pozostanie z siostrami, odbywając różne spotkania.

▪ W Londynie, 8 września, siostry świętowały 93. rocznicę urodzin s. Christine Bohr.

USA

▪ Szkoła Średnia św. Wincentego Pallottiego w Laurel przyjęła w tym roku rekordową liczbę 518 uczniów. S. Karen Lester kontynuuje swą posługę w szkole a także w parafii, podejmując posługę pastoralną.

▪ S. Bernadita Peterson włączyła się w dwa programy, które odbywają się raz w tygodniu. Program TASTE jest przeznaczony dla kobiet, które pragną pogłębić swą wiarę katolicką poprzez modlitwę i autentyczne nauczanie Kościoła.

▪ Członkowie Zarządu szpitala św. Józefa w Buckhannon, przed swym wrześniowym spotkaniem, zostali zaproszeni do zwiedzenia nowego Pallotyńskiego Oddziału Opiekuńczego, służącego pacjentom hospicjum i ich rodzinom.

▪ Szpitalny oddział opieki specjalistycznej otrzymał pozwolenie na poszerzenie go o 10 dodatkowych łóżek.

▪ Wspólnota St. Mary’s w Huntington świętowała 90. urodziny s. Roselli Sparks.

The Esposito family oraz parafianie z kościoła św. Franciszka w Logan odznaczyli Siostry Pallotynki za ich służbę ludziom, wyrażającą się w nauczaniu religii i pomocy ubogim. Podczas tego wydarzenia odsłonięto specjalną rzeźbę.

Belize

▪ Przybycie do pracy w Belize pierwszego pallotyna siostry przyjęły jako wielkie błogosławieństwo. Ks. Łukasz Ciupa z Polski przyjechał do Nazareth 18 września, akurat na 80. urodziny s. Benedykty. W pierwszą niedzielę wspólnota parafialna z radością przywitała ks. Łukasza. Procesji rozpoczynającej Mszę Świętą towarzyszyły dźwięki harfy i innych regionalnych instrumentów oraz taniec tancerek z plemienia Ketchi, wprowadzających Księdza do kościoła.

▪ Dzień 21 września był 32. rocznicą odzyskania niezależności od Wielkiej Brytanii. Wiele osób, w tym niektóre siostry i ks. Łukasz, było świadkami wznoszenia flagi i puszczania fajerwerków o północy. Kolejnego dnia siostry z wielkiej trybuny obserwowały defiladę.

▪ S. Margaret Gongora i s. Salesia Gonzalez świętowały 75. rocznicę urodzin; s. Catarina Tush i s. Clara Teul uczestniczyły w różnych spotkaniach w Rzymie.

▪ S. Josefina Alamilla i post. Brigida Tush osiedliły się teraz w Orange Walk, gdzie proboszczem został ks. Oliver Smalls.

▪ S. Adalberta Chuc została członkinią pierwszej Komisji Liturgicznej. Prowadziła ona warsztaty dla 49 nauczycieli na temat korzystania z Pisma Świętego podczas sprawowania sakramentów.  Członkinie wspólnoty w Orange Walk zostały poproszone, by być sędziami w konkursie Kuchnia Miłosierdzia. Uczniowie starszych i młodszych klas szkoły pisali eseje; nagrody rozdano w obu grupach. Do pomocy podczas realizacji programu dożywiania Kuchnia Miłosierdzia włączyła się postulantka Brigida, rozdając dzieciom posiłki i ucząc je modlitwy.

▪ Prowincja przeżyła dzień adoracji Najświętszego Sakramentu i postu w intencji pokoju.

Południowa  Afryka

▪ S. Prescilla Rego i s. Sharmila Pinto wzięły udział w spotkaniu młodych sióstr zakonnych  w St. Joseph’s Home Montana. O. Huge O’Connor, prelegent, podkreślił wołanie Jezusa: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Po konferencji nastąpiła dyskusja w grupach.

▪ Wiele Sióstr Pallotynek i parafian wzięło udział we Mszy Świętej w int. duszy śp. s. Inigi Dörner SAC, zamówionej przez parafian z Lavistown. S. Iniga pracowała tutaj w latach 1968-1970. Katechizowała, zajmowała się młodzieżą i katolicką ligą kobiet.

▪ S. Annemarie Niehsen otrzymała możliwość bezpłatnego wyjazdu do Niemiec, gdzie mogła spędzić dwa tygodnie ze swoją rodziną. Do towarzyszenia w swej podróży zaprosiła Siostrę żona byłego architekta Sióstr Pallotynek.

▪ S. Sharmila rozpoczęła kurs masażu niemowląt dla pielęgniarek Domu św. Józefa. Siostra jest także masażystką niemowląt na oddziałach.

▪ S. Boscona Schämann, s. Simone Görgen, s. Charlotte Pfefferle i s. Sharmila uczestniczyły w uroczystości bierzmowania 21 młodych ludzi w Wynberg, w pallotyńskiej parafii pw. Bożego Ciała.

Polska

▪ 8 września w kościele parafialnym Księży Pallotynów w Woronowie Siostry Pallotynki świętowały 20. rocznicę pobytu na Białorusi. W uroczystości wzięły udział: s. Bernadetta Turecka, przełożona prowincjalna, s. Katarzyna Radzikowska, sekretarka prowincjalna, s. Consolata Majewska, siostry z obu wspólnot na Białorusi oraz s. Anna Ozon, s. Iwona Meger i s. Monika Jagiełło, przebywające w Woronowie na dyrektorium.

Mszę św. koncelebrowało czterech pallotynów: ks. Andrzej Witek, proboszcz parafii w Woronowie, ks. Stanisław Waszkiewicz, proboszcz parafii w Mińsku, ks. Giennadij Romaszko, proboszcz parafii w Hermaniszkach oraz ks. Aleksander Suszyński, kapelan szpitala i duszpasterz akademicki w Poznaniu. Na początku Mszy św. Siostry odczytały zapis z kroniki domu w Woronowie z dnia 10 września 1993 r.: „Przyjechały do Woronowa (diecezja grodzieńska na Białorusi) dwie siostry: s. Bożena Kudłacz i s. Danuta Jarosz. Siostry Pallotynki przyjechały na zaproszenie ks. Wacława Sutkowskiego, proboszcza parafii Woronowo. Podjęły współpracę katechetyczną i charytatywną z Księżmi Pallotynami na terenie parafii Woronowo wraz z punktami dojazdowymi: Hermaniszki (3 km), Poleckiszki, Trokiele, Jotkiszki i Basunty. Zamieszkały w domu przy ul. Siemaszko 3, u pani Heleny Fomiczewskiej.” Po południu Siostry zaprosiły na  świętowanie przy podwieczorku rodziny sióstr pochodzących z Woronowa oraz przyjaciół i dobrodziejów wspólnoty. Wieczorem natomiast nawiedziły woronowski cmentarz, gdzie spoczywają s. Katarzyna Gałka, s. Zyta Osowska i s. Czesława Malek, których szczątki w 2011 r. zostały przeniesione z cmentarzy w Rajcy i Nowogródku. Podczas wspólnej modlitwy różańcowej siostry dziękowały za obecność i owoce posługiwania pierwszych Pallotynek na ziemiach polskich i prosiły dla nich o wieczną radość.

W dniu 15 września w Gnieźnie, podczas niedzielnej Eucharystii, Siostra Prowincjalna przyjęła do naszej zakonnej Wspólnoty dwie postulantki: Justynę Radulską i Kingę Pawlak. Wydarzenie to było poprzedzone dniem skupienia na temat sensu życia poświęconego Bogu. W medytacji  kandydatki stanęły wobec tajemnicy Podwyższenia Krzyża. W niedzielny poranek zaś dziewczęta przyjęły krzyże postulanckie i rozpoczęły formację w "domu pod lasem". W pierwszych dniach wraz ze swą mistrzynią, s. Danutą Przybyłek, zwracały się w modlitwie szczególnie do Ducha Świętego odprawiając Nowennę do Niego. ▪ Dnia 15 września parafia p.w. św. Stanisława BM w Gdańsku dziękowała Panu Bogu, Matce Najświętszej, św. Wincentemu Pallottiemu oraz św. Janowi Kantemu za powołanie i 40-letnią posługę we wspólnocie parafialnej Siostry Jankanty Kaperczak, niestrudzonej katechetki i wychowawczyni młodzieży. Podczas Mszy św. o godz. 12.30 parafianie i kapłani składali Siostrze podziękowania i gratulacje a także modlili się o zdrowie i łaski na dalsze lata życia i pracy. We Mszy św. uczestniczyły Siostry Pallotynki z gdańskich wspólnot.

▪ 28 września w domu nowicjatu w Gnieźnie odbył się Zjazd Absolwentów Szkoły Jezusa, która liczy już 10 lat. W 2003 r. s. Anna Ozon i ks. Radosław Orchowicz, diecezjalny duszpasterz młodzieży, zaproponowali młodym z Gniezna i okolic comiesięczne dni skupienia. Po dziesięciu latach do „domu pod lasem” powrócili ci, którzy w tych spotkaniach uczestniczyli: małżeństwa z dziećmi, narzeczeni, studenci oraz najmłodsze pokolenie nastolatków, którzy dzisiaj próbują tworzyć tę szkołę. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą w kaplicy. Potem, jak zawsze przez 10 lat, była konferencja, praca w grupach, adoracja i Msza św., której przewodniczył ks. bp W. Polak. Po obiedzie przy podwieczorku był również czas na wspólne wspominanie oraz dzielenie się tym, czym każdy żyje na co dzień. Na koniec wszyscy otrzymali indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Rwanda/Kongo

▪ 14 września pięć sióstr nowicjuszek wraz z ośmioma pallotyńskimi nowicjuszami, w kościele św. Wincentego Pallottiego w Gikondo, złożyło swoje Pierwsze Śluby i Przyrzeczenia.

▪ S. Perpétue Nyiramahoro wyjechała do Rzymu, gdzie przez dwa lata będzie studiować Pedagogikę Powołań na Uniwersytecie Salezjańskim.

▪ S. Liberata Nyiongira rozpoczęła trzyletnią szkołę pielęgniarską. ▪ Siostry ze wspólnoty w Keshero uczestniczyły w spotkaniu na temat Soboru Watykańskiego II.

▪ W Sanktuarium w Kibeho Siostry przywitały 34-letniego pielgrzyma, który przybył pieszo z Polski. Mężczyzna rozpoczął swą pielgrzymkę w Warszawie 12 października 2012 r., a do Kibeho doszedł 14 września 2013 r. Ten młody Polak, który pokonał dystans 6300 km, dał piękne świadectwo obecności Jezusa i Matki Bożej podczas swej pielgrzymki, a także świadectwo swego nawrócenia.

▪ 18 września Siostry rozpoczęły budowę Szkoły Podstawowej św. Wincentego Pallottiego w Masaka. Będzie to jednopoziomowy budynek z dwunastoma salami lekcyjnymi i biurowymi, o długości 60 metrów. Od 2003 r. znajduje się tam przedszkole dla 215 dzieci. Siostry proszą o modlitwę w intencji projektu i apostolstwa nowej szkoły dla 550 dzieci.

▪ S. Bellancila Mukandahiro, przełożona regionalna, wyjechała do Nairobi w Kenii na badania lekarskie.

▪ Lokalna Rada Koordynacyjna spotkała się 28 września w Gikondo w celu przygotowania lokalnego kongresu.

India

▪ Relikwia Pisma Świętego naszego Założyciela 4 września trafiła do wspólnoty św. Wincentego Krupy w Bangalore. Przez cały dzień księża, bracia, siostry i świeccy przychodzili, aby się pomodlić i uczcić tę pamiątkę. Podczas Mszy Św. o godz. 18.15, której przewodniczył ks. Rayappa SAC  kaplica była wypełniona po brzegi. Na początku Mszy św. s. Sahaya Ambrose opowiedziała o św. Wincentym Pallottim. Młode siostry i postulantki swymi dźwięcznymi głosami ożywiły liturgię. S. Lillian Kaniampuram podziękowała wszystkim za przybycie, cytując pragnienie Założyciela, że powinniśmy być zawsze ożywiani duchem miłości. Po Eucharystii około sto osób uczestniczyło w uroczystym posiłku.

 

Pamiętajmy w modlitwie o naszych chorych siostrach z różnych Prowincji.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)